Arbeidsconflict?

Van alle mensen die zich ziek melden, doet ruim 25% dat vanwege een conflict op het werk. Een arbeidsconflict kost veel geld, tijd en stress. Steeds meer bedrijven en werknemers kiezen daarom voor mediation. Met hulp van de mediator worden eindeloze procedures vermeden en kan iedereen weer snel aan het werk.

Het belang van mediation bij een arbeidsconflict:

Drenth Mediation helpt werkgever en werknemer bij het oplossen van het conflict. Als neutrale en onpartijdige derde bemiddelt de mediator bij alle gesprekken. Slechte communicatie is vaak het grootste obstakel bij het vinden van een gezamenlijke oplossing voor een arbeidsconflict

Effectiviteit van mediation bij een arbeidsconflict:

Mediation helpt verstoorde verhoudingen weer te normaliseren. Door alles goed uit te praten onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar, ontstaat er wederzijds begrip. Dat is nodig om verder te kunnen met elkaar. Op die manier kan er gezamenlijk gesproken worden over wat er nodig is om de arbeidsrelatie op constructieve wijze voort te zetten. Uit onderzoek blijkt dat mediation een effectieve en snelle manier is om arbeidsconflicten te beslechten. Wat de uitkomst ook is van de mediation, het bespaart veel stress, tijd en geld. Soms komen partijen tot de conclusie dat het beter is om uit elkaar te gaan. In zo'n geval kiest men voor een exit-mediation.

Exit-mediation: op goede voet uit elkaar

Exit-mediation is een vorm van bemiddeling die wordt ingezet wanneer werkgever en werknemer in goed onderling overleg hun arbeidsrelatie willen beëindigen. Met exit-mediation stellen ze zichzelf in staat om goede en duidelijke afspraken te maken.

Met 'exit' wordt gedoeld op het vertrek van de medewerker uit de organisatie. Uiteraard zijn er nog steeds veel werknemers en werkgevers die met ruzie uit elkaar gaan, maar exit mediation is er juist op gericht op een goede voet uit elkaar te gaan. Op die manier wordt een slepend proces voorkomen en weten beide partijen snel waar ze aan toe zijn.

Wanneer exit-mediation?

Er zijn diverse redenen om als werkgever en werknemer uit elkaar te gaan. In alle gevallen kan exit mediation een goede manier zijn om het afscheid te regelen.

Enkele voorbeelden:

 • Met wederzijds (werkgever en werknemer) goedvinden
 • Opzegging door de medewerker
 • Opzegging (door werknemer of werkgever) tijdens proeftijd
 • Opzegging door de curator bij faillissement van de werkgever
 • Opzegging door werkgever na toestemming UWV Werkbedrijf
 • Ontslag op staande voet

Vijf voordelen van exit-mediation

In alle bovengenoemde gevallen kan exit-mediation zinvol zijn. Maar wat zijn nu precies de voordelen van exit-mediation ten opzichte van bijvoorbeeld een gang naar de rechter of eigenhandig optreden?

 • Met een neutrale derde verloopt het gesprek veel beter
 • De mediator zorgt voor voldoende tijd voor overweging en overleg zodat er niets overhaast wordt besloten
 • De mediator ondersteunt partijen in de interpretatie van de regelgeving
 • Er kan vrijblijvend nagedacht worden over mogelijke afspraken - pas als de vaststellingsovereenkomst is getekend zijn partijen gebonden aan hun afspraken
 • Een mediation kan snel starten en afgerond worden

Exit-mediation is in beginsel geschikt voor de werkgever en werknemer die op goede voet uit elkaar willen gaan. Als er een belang is om niet naar de rechter te stappen maar gewoon zelf tot afspraken te komen, is de kans van slagen bij exit-mediation erg groot. De ervaring leert dat ruim 80% van alle zaken voor beide partijen positief en binnen enkele weken worden afgerond.