Burenruzie en mediation

Een burenruzie begint vaak met een kleine ergernis. Als dit niet wordt uitgesproken kunnen ergernissen zich opstapelen en kan het woongenot ernstig worden aangetast. U kunt met het conflict naar de rechter gaan maar de vraag is of deze een voor u gunstige oplossing kiest. Meestal is maar één partij tevreden met de uitspraak van de rechter. Bovendien weet u na een gerechtelijke procedure zeker dat de relatie met uw buren niet snel meer goed komt.

Je woont immers ook nà de uitspraak van de rechter nog steeds naast diezelfde buren. Wat is dan nog de waarde van de procedure "winnen"? Er is weliswaar een juridisch probleem opgelost, maar het menselijke omgangsprobleem met uw buren is daarmee niet opgelost. Daarom is mediation de beste remedie bij een burenruzie. Uiteindelijk bepalen de partijen zélf de oplossing. Dat leidt tot een win-win resultaat bij mediation.

Voordelen van mediation:

  • een oplossing voor het conflict die voor alle betrokkenen acceptabel is
  • ruimte voor creatieve oplossingen voor het conflict
  • de omgang met de buren kan worden genormaliseerd
  • binnen een week het eerste gesprek
  • een afspraak buiten kantooruren is mogelijk

Het komt geregeld voor dat de burenruzie veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld geluidsoverlast of onenigheid rond een erfafscheiding. Gesprekken met een mediator stellen de buren in staat om weer met elkaar in gesprek te komen en de burenruzie bespreekbaar te maken. Het gezamenlijke belang is immers groot, beiden willen een optimaal woongenot en een oplossing van het conflict.

Wat is Mediation? 


Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met de hulp van een neutrale bemiddelaar: de mediator. Uitgangspunten bij mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. De mediator houdt in het mediation-proces rekening met de belangen van beide partijen.

Mediation is een snel en menselijk alternatief

samenwerken