Onderwijs

In het onderwijs staat samenwerking centraal en is onderling vertrouwen onmisbaar. Juist daar is mediation een waardevol instrument om spanningen en conflicten bespreekbaar te maken, of het nu gaat om samenwerking, teamconflicten of problemen met ouders.

Niet altijd zal mediation in traditionele zin de geëigende oplossing zijn. Er zijn meer methoden om uit de impasse te komen, zoals (team)coaching, training en interim-management. 
Het kan interessant zijn medewerkers in- en rond de school vaardigheden op te laten doen in conflictbemiddeling. Denk aan de intern begeleider, de oudercontactfunctionaris of de vertrouwenspersoon op school. Op uw verzoek verzorgen wij trainingen in mediationvaardigheden.peermediation

Peermediation

Ook voor peermediation bent u bij ons aan het goede adres. Peermediation is de Amerikaanse term voor het optreden van leerlingen als conflictbemiddelaars in conflicten tussen andere leerlingen. U kunt de leerlingen hiervoor door Drenth Mediation laten opleiden. Dat kan in alle vormen van onderwijs: van basisonderwijs en voortgezet onderwijs tot beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Drenth Mediation biedt u trainers/mediators met een onderwijsbevoegdheid die zelf ook als docent werkzaam zijn geweest en de cultuur op school dus goed kennen.

Drenth Mediation verzorgt speciale trainingen op school om leerlingen vaardigheden te leren die ze kunnen inzetten bij onderlinge ruzies. Wij leren hen conflicten en ruzies onderling op een constructieve manier te benaderen. Op iedere school wordt aantal leerlingen opgeleid tot leerling-mediator, zodat zij kunnen bemiddelen tussen leerlingen op hun school. Verreweg de meeste conflicten die op een school spelen, worden op een goede manier opgelost. Dat wil zeggen, voor zover het conflict bekend is bij de leraar of lerares. Hoe dan ook, alle conflicten kunnen tot veel onrust leiden op school. Daardoor gaan kinderen met minder plezier naar school en behalen ze minder goede resultaten. Een effectieve manier om dit te voorkomen is peermediation.

Peermediation is zeer succesvol

Uit de praktijk blijkt dat peermediation bijzonder succesvol is. Niet alleen omdat zo veel conflicten worden opgelost, maar ook omdat de kosten ervan bijzonder laag zijn. Bovendien heeft het als belangrijke bijwerking dat leerlingen al op vroege leeftijd leren omgaan met conflicten; een vaardigheid die je gedurende de rest van je leven vaak zult kunnen inzetten.

Peermediation voor welke scholen geschikt?

Peermediation is vooral bedoeld voor het basisonderwijs vanaf groep 6 en voor scholen in het voortgezet onderwijs. Daarbij geldt uiteraard: hoe eerder wordt begonnen met het opleiden van leerling mediators, hoe beter.

Voordelen van mediation tussen leerlingen

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij twee of meer leerlingen onder begeleiding van tenminste één leerlingmediator gezamenlijk een oplossing zoeken voor hun conflict. Iedereen doet vrijwillig mee en de gesprekken vinden plaats in een vertrouwelijke sfeer. Peermediation kent een aantal voordelen:

  • De leerlingen nemen zelf het initiatief
  • Je behandelt elkaar respectvol
  • Je laat elkaar uitspreken
  • Je probeert de belangen van de ander te begrijpen en je houdt er rekening mee
  • Je bedenkt samen de oplossing
  • De oplossing komt op een door beide leerlingen ondertekend papier te staan
  • Na enkele weken kom je weer bij elkaar om te kijken hoe het dan gaat
  • Leerlingen leren belangrijke levenslessen door bewust met conflicten om te gaan

Kortom: peermediation is een vorm van mediation waarbij leerlingen onderling een oplossing vinden voor hun conflict. Steeds meer scholen kennen deze vorm van conflictbemiddeling inmiddels en vele andere overwegen het in te voeren.

 

Mediation is een snel en efficiënt alternatief