Scheiden is... er samen uitkomen

In een scheiding kan de communicatie zo verstoord raken dat je er samen niet meer uitkomt. De enige uitweg lijkt de gang naar de rechter. Deze procedure kost veel tijd, energie en geld. Bovendien is de relatie na zo'n procedure meestal blijvend verstoord en biedt een vonnis of uitspraak niet altijd een échte oplossing.

Mediaton bij echtscheiding

De ervaring leert dat een scheiding veel soepeler verloopt als een mediator optreedt als bemiddelaar; hij of zij bemiddelt bij het maken van duurzame afspraken. Daarbij komt dat de inzet van een mediator als scheidingsbemiddelaar ook scheelt in de portemonnee. Twee ruziënde advocaten kosten immers veel meer dan één gecertificeerd mediator, bovendien is er bij de inzet van een advocaat meestal maar één winnaar. Bij mediation neemt u zelf, onder begeleiding van de mediator, de beslissingen, een win-win situatie dus.
Alle reden om te kiezen voor mediation.

Maak betere afspraken met mediation

Goede afspraken, die door beide partijen worden gedragen, zijn van groot belang bij een scheiding. Met mediation kun je dan ook grote problemen in de toekomst voorkomen. Dat is beter voor jezelf, je kinderen en je omgeving. De mediator ziet erop toe dat alle belangrijke onderwerpen worden besproken.

De meest voorkomende zaken op een rij:

 • Ouderschapsplan
 • omgangsregeling kinderen
 • Verdeling van vermogen en schulden
 • Verdeling van de inboedel en andere bezittingen
 • Partneralimentatie
 • Kinderalimentatie
 • Verdeling van opgebouwde pensioenen

 

 

 

 

 

Scheiden is voor iedereen pijnlijk en moeilijk, maar door gebruik te maken van één van onze mediators vergroot je de kans op een scheiding op basis van duurzame afspraken. Dat is beter voor jezelf, maar vooral voor de kinderen.

gezin

 

Scheiden in vijf stappen

Onder begeleiding van de mediator bepaalt u zelf op welke voorwaarden de scheiding vorm krijgt. Daarbij worden de volgende vijf stappen doorlopen:

 1. Afspraken maken
 2. Opstellen echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan
 3. Verzoekschrift indienen bij rechtbank
 4. Beschikking rechter
 5. Inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie

Pas als alle stappen zijn doorlopen, is de scheiding definitief.
Stap drie tot en met vijf duren maximaal zeven weken. De tijd die nodig is om tot goede afspraken te komen en deze zorgvuldig vast te leggen in het convenant (stap een en twee) varieert sterk van geval tot geval. Gemiddeld kost dat drie tot vijf gesprekken bij de mediator.

Mediation is een menselijk alternatief