Mediation voor sportverenigingen

Dat sport gepaard gaat met passie en emotie betekent soms ook dat binnen sportverenigingen spanningen kunnen ontstaan. Een mediator die begrijpt hoe sportverenigingen reilen en zeilen, kan in zulke situaties helpen om de communicatie weer in goede banen te leiden.

In verenigingsverband zijn vele vrijwilligers actief die ervoor zorgen dat de leden naar hartelust hun hobby kunnen uitoefenen. Deze vrijwilligers worden vaak aangestuurd door een bestuur en/of commissies. In de regel gaat dat goed, maar soms kan er echter onenigheid ontstaan. De spanning tussen vrijwilligheid en vrijblijvendheid kan de basis zijn, maar soms kunnen personen gewoon niet met elkaar overweg. Groeit de onenigheid uit tot een conflict, dan kan speciale mediation voor verenigingen u helpen om uit de impasse te komen. Belangrijk is dat de mediator geen uitspraak doet. Hij/zij helpt de partijen om een eigen, gezamenlijke oplossing te bereiken. Dat werkt meestal veel beter dan een oplossing van bovenaf

Na afronding van de onderhandelingen kunt u - indien u dat wenst - een zogenoemde vaststellingsovereenkomst laten opstellen.

Met mediation lost u zelf het probleem op, samen met de persoon of instantie waarmee u het conflict heeft. Een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. Hij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Hij helpt partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict.

Er zijn bij mediation meer (creatieve) oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure.

 

 

voetbalpop

 

Mediation is een snel en sportief alternatief