Business mediation

Zakelijke geschillen kosten veel tijd, energie en dus ook veel geld. Onenigheid over een overeenkomst , betaling, of een opdracht die anders is uitgevoerd dan de bedoeling was... In het economisch verkeer gaan we dagelijks om met verschillende standpunten en belangentegenstellingen. Maar onder bepaalde omstandigheden kan dat opeens onaangenaam worden of zelfs escaleren. Soms lijkt de gang naar de rechter onvermijdelijk. Tenzij u als volwassenen om de tafel gaat, met de hulp van een mediator. 
Een mediator met kennis van zaken, ervaring in het bedrijfsleven en affiniteit met ondernemen is dan wel zo prettig.

business_mediation

 

Zulke mediators vindt u bij Drenth Mediation. Wij kunnen u helpen snel en efficiënt een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden. Zodat u weer ruimte krijgt om te ondernemen.

Bedrijven kiezen ook in toenemende mate voor mediation bij het oplossen van hun zakelijke conflicten. Speciaal voor conflicten binnen- en tussen bedrijven bieden wij business mediation aan.

De mediator is een onpartijdige en deskundige begeleider van het proces. Hij maakt machtsverschillen hanteerbaar en voorkomt wantrouwen over beïnvloeding van de uitkomst.  Bij mediation worden de partijen in staat gesteld om aan een oplossing te werken waar iedereen achter staat. In de praktijk blijkt dat business mediation een betrouwbare methode is voor het oplossen van conflicten.

Business mediation: voor wie?

Business mediation is een proces waarin de onpartijdige en neutrale mediator de communicatie tussen de partijen binnen een organisatie of tussen twee organisaties begeleidt. Bij partijen binnen de organisatie moet gedacht worden aan bijvoorbeeld:

 • Directie
 • Aandeelhouders
 • Raad van toezicht
 • Raad van commissarissen
 • Ondernemingsraad
 • Management team

Business mediation kan ook uitstekend werken bij conflicten tussen bedrijven:

 • Bedrijfsovername
 • Bedrijfsfusie
 • Klant-leverancier verhouding
 • Projectgroepen (ICT)
 • Concurrentie geschillen

Wanneer kiezen voor Business mediation?

Er kunnen diverse redenen zijn waarom uw organisatie kan kiezen voor business mediation bij het oplossen van een conflict. Onze mediators kunnen het beste worden ingeschakeld wanneer de partijen:


 • de oplossing in eigen hand willen houden
 • hun goede relatie willen herstellen
 • bereid zijn om samen te zoeken naar een oplossing
 • bereid zijn een neutrale en onpartijdige mediator in te schakelen een creatieve oplossing zoeken

Wat zijn de voordelen van business mediation?

De voordelen van business mediation zijn legio. De procedure is laagdrempelig en informeel, een oplossing is snel bereikt en het is een manier van conflict beslechting die een duurzaam positieve uitwerking heeft op de onderlinge relatie. Daarnaast is business mediation veel goedkoper en sneller dan gerechtelijke procedures of het inschakelen van een arbitrage commissie.

Mediation is een snel en efficiënt alternatief